Frásaí Gaeilge do Thuismitheoirí agus d'Fheighlithe Leanaí

Tá liosta de na frásaí is coitianta a úsáidtear timpeall an tí curtha le chéile againn anseo do thuismitheoirí agus d'fheighlithe leanaí ar mhian leo an Ghaeilge a úsáid sa bhaile. Is féidir éisteacht le taifeadadh de na frásaí anseo chomh maith. Bain úsáid as do ghuthán póca chun éisteacht leis na taifeadtaí.

Ag moladh (Praising)

1. Go maith: Good

2. Maith go leor: Good enough

3. Go díreach: Exactly

4. Iontach maith a thaiscigh: Brilliant dear

5. Sin é: That's it

6. Tá sé sin go breá: That is fine

7. Tá sé sin thar barr: That is great

8. Tá sé sin ar fheabhas: That is excellent

9. Tá sé sin i bhfad níos fearr: That is much better

10. Tá leat anois: You've got the hang of it now

11. Tá sé i gceart agat anois: You have it right now

12. Tá sé déanta agat: You've done it

13. Maith an buachaill: Good boy

14. Maith an cailín: Good girl

15. Sár-obair a stóir: Great work dear

16. Coinnigh ort: Keep going

17. Bain triail as arís: Try it again

18. An-iarracht go deo: Brilliant effort

19. Rinne tú go han-mhaith: You did very well


Ceisteanna (Questions)

1. An bhfuil bainne uait? : Do you want milk?

2. An bhfuil uisce uait? : Do you want water?

3. An bhfuil a thuilleadh uait? : Do you want more?

4. An bhfuil níos mó uait? : Do you want more?

5. Tá / Níl : Yes / No (to above questions)

6. An maith leat trátaí? : Do you like tomatoes?

7. Is maith / Ní maith : Yes / No (to above question)

8. An dtaitníonn prátaí leat? : Do you like potatoes?

9. Taitníonn / Ní thaitníonn: Yes / No (to above question)

10. Ar bhlais tú riamh é? : Did you ever taste it?

11. Ar mhaith leat dul amach sa gháirdín? : Do you want to go out to the garden

12. Ar mhaith leat tuilleadh bainne? : Do you want more milk?

13. Ar mhaith leat do dhinnéar? : Do you want your dinner?

14. Ba mhaith/Níor mhaith: Yes/No (to above questions)

15. An bhfuil tú ag iarraidh bainne? : Do you want milk?

16. An bhfuil tú ag iarraidh bricfeasta? : Do you want breakfast?

17. An bhfuil tú ag iarraidh dul go dtí an siopa? : Do you want to go to the shop?

18. Tá / Níl : Yes / No (to above questions)

19. An bhfuil ocras ort? : Are you hungry?

20. An bhfuil tart ort? : Are you thirsty?

21. An bhfuil tuirse ort? : Are you tired?

22. An bhfuil fuacht ort? : Are you cold?

23. An bhfuil sceitimíní ort? : Are you excited?

24. Cad é ba mhaith leat? : What would you like?

25. Cad é atá uait? : What do you want?

26. Cad é atá tú a lorg? : What are you looking for?

27. Cá bhfuil an cianréaltán? : Where is the remote?

28. Cá ndeachaigh sé? : Where did he/it go?

29. Cad é mar a bhí an scoil inniu? : How was school today?