Frásaí Gaeilge do Thuismitheoirí agus d'Fheighlithe Leanaí

Tá liosta de na frásaí is coitianta a úsáidtear timpeall an tí curtha le chéile againn anseo do thuismitheoirí agus d'fheighlithe leanaí ar mhian leo an Ghaeilge a úsáid sa bhaile. Is féidir éisteacht le taifeadadh de na frásaí anseo chomh maith.

Ag moladh (Praising)

1. Go maith = Good

2. Maith go leor = Good enough
3. Go díreach! = Exactly
4. Iontach maith a thaiscigh = Very good dear
5. Sin é! = That's it

6. Tá sé sin go breá = That is fine

7. Tá sé sin thar barr = That is great

8. Tá sé sin ar fheabhas = That is excellent

9. Tá sé sin i bhfad níos fearr = That is a lot better

10. Tá leat anois = You have got the hang of it now

11. Tá sé i gceart agat anois = You have it right now
12. Tá sé déanta agat = You have done it
13. Maith an buachaill = Good boy
14. Maith an cailín = Good girl
15. Sár-obair a stóir = Brilliant work dear

16. Coinnigh ort = Keep going

17. Bain triail as arís = Try again

18. An-iarracht go deo = Brilliant effort

19. Rinne tú go han-mhaith = You did brilliant

Ceisteanna (Questions)

1. An bhfuil bainne uait? = Do you want milk?

2. An bhfuil uisce uait? = Do you want water?

3. An bhfuil a thuilleadh uait? = Do you want more?

4. An bhfuil níos mó uait? = Do you want more?

5. Tá / Níl = Yes / No

6. An maith leat trátaí? = Do you like tomatoes?

7. Is maith / Ní maith = Yes / No

8. An dtaitníonn prátaí leat? Do you like potatoes?

9. Taitníonn / Ní thaitníonn = Yes / No

10. Ar bhlais tú riamh é? = Did you ever taste it?

11. Ar mhaith leat dul amach sa gháirdín? = Do you want to go out to the garden?

12. Ar mhaith leat tuilleadh bainne? = Do you want more milk?

13. Ar mhaith leat do dhinnéar? = Do you want your dinner?

14. Ba mhaith / Níor mhaith = Yes / No

15. An bhfuil tú ag iarraidh bainne? = Do you want milk?

16. An bhfuil tú ag iarraidh bricfeasta? = Do you want breakfast?

17. An bhfuil tú ag iarraidh dul go dtí an siopa? = Do you want to go to the shop?

18. Tá / Níl = Yes / No

19. An bhfuil ocras ort? = Are you hungry?

20. An bhfuil tart ort? = Are you thirsty?

21. An bhfuil tuirse ort? = Are you tired?

22. An bhfuil fuacht ort? = Are you cold?

23. An bhfuil sceitimíní ort? = Are you excited?

24. Cad é ba mhaith leat? = What would you like?
25. Cad é atá uait? = What do you want?
26. Cad é atá tú a lorg? = What are you looking for?
27. Cá bhfuil an cianréaltán? = Where is the remote?
28. Cad é mar a bhí an scoil inniu? = How was school today?

Rabhaidh (Warnings)