Campa Samhraidh 2021
eolas faoi champa na bliana seo ag teacht go luath // more info on this year's camp coming soon

 

Aidhmeanna an Champa | Our Aims

 -  Blaiseadh den Ghaeltacht sa bhaile i Muineachán |  -  A Taste of the Gaeltacht experience at home in Monaghan

- Ag foghlaim agus ag úsáid na Gaeilge trí thumoideachas & ghníomhaíochtaí |  - Learning and using Irish in a fully immersive setting

- Taithí ilghneitheach ag foireann an champa |  - High experienced staff


If you would like to reserve a place on the Campa Samhraidh please contact Nollaig via email: nollaig@mlg.ie

For more information you can contact us via phone: 087 7095252


Is í an Ghaeilge teanga labhartha & modh cumarsáide an champa an t-am ar fad 


 Irish is the spoken language and means of commnuication of the Camp, at all timesPolasaí Um Chosaint Leanaí 2020 - 2022

Polasaí Curaim Leanaí 2018 - 2020.pdf