Aidhmeanna an Champa | Our Aims

 -  Blaiseadh den Ghaeltacht sa bhaile i Muineachán |  -  A Taste of the Gaeltacht experience at home in Monaghan

- Ag foghlaim agus ag úsáid na Gaeilge trí thumoideachas & ghníomhaíochtaí |  - Learning and using Irish in a fully immersive setting

- Taithí ilghneitheach ag foireann an champa |  - High experienced staff

5 Rang Idirghníomhacha curtha ar fáil ag múinteoirí cáilithe & 4 seisiún siamsaíochta gach lá freisin
5 interactive learning sessions provided by quailified and experienced teachers & 4 activity sessions everyday also

Spórt, Ceol, Ealaíon, Eolaíocht, Teicneolaíocht, Cluichí Eile
Sport, Music, Art, Science, Technology, Other Activities

Déantar grinnfhiosrúcháin ar an bhfoireann & leantar polasaí curam leanaí de chuid MLG.
All staff vetted & adhere to Muineachán Le Gaeilge's Child Protection Policy


Is í an Ghaeilge teanga labhartha & modh cumarsáide an champa an t-am ar fad 


 Irish is the spoken language and means of commnuication of the Camp, at all timesPolasaí Um Chosaint Leanaí 2020 - 2022

Polasaí Curaim Leanaí 2018 - 2020.pdf