Campa Samhraidh 2020

Online Irish Summer Camp for students going into 1st Year

Sonraí an Champa | Camp Details

 Ranganna Idirghníomhacha gach lá ar Zoom

Interactive learning sessions every day on Zoom


Imeachtaí éagsúla gach lá: dúshláin spóirt, comórtais bhácála, comórtais 'TikTok', ceardlanna ceoil, ealaíne & eolaíochta

Daily activity sessions: sport challenges, baking competitions, 'TikTok' competitons, music, art & science workshops

Taithí ilghneitheach ag foireann an champa
Highly experienced staff

Campa do dhaltaí ag tosú sa chéad bhliain (Meánscoil) 

A Camp for students going into 1st year (Secondary School)


Dé Luain 17 Lúnasa - Dé hAoine 21 Lúnasa  

Monday 17 August - Friday 21st August

9.30 - 11.00


€10 an duine | €10 per person

Included in cost: Package of all the necessary Equipment, Ingredients and Notes for the course


Is í an Ghaeilge teanga labhartha & modh cumarsáide an champa an t-am ar fad 


 Irish is the spoken language and means of commnuication of the Camp, at all times

 

Aidhmeanna an Champa | Our Aims

 -  Blaiseadh den Ghaeltacht sa bhaile i Muineachán |  -  A Taste of the Gaeltacht experience at home in Monaghan

- Ag foghlaim agus ag úsáid na Gaeilge trí thumoideachas & ghníomhaíochtaí |  - Learning and using Irish in a fully immersive setting

- Taithí ilghneitheach ag foireann an champa |  - High experienced staff


If you would like to reserve a place on the Campa Samhraidh please contact Nollaig via email: nollaig@mlg.ie

For more information you can contact us via phone: 087 7095252
Polasaí Um Chosaint Leanaí 2018 - 2020

Polasaí Curaim Leanaí 2018 - 2020.pdf