Ranganna Comhrá Gaeilge (Daoine fásta + Mic Léinn)

Irish Conversational Classes (Adults + Students)

Cuir áit in áirithe / Reserve a place

De bharr srianta COVID 19, bíonn ár gcuid ranganna á reáchtáil againn ar Zoom. Beidh ranganna ag tosú ar an 19 Eanáir 2021 agus leanfaidh siad ar aghaidh ar feadh 12 seachtaine. Déan teagmháil le: nollaig@mlg.ie chun spás a chur in áirithe


Due to the Covid 19 restrictions, our classes are now taking place on Zoom. Classes will commence on the 19th January 2021 and will continue on for 12 weeks. Contact nollaig@mlg.ie to book a place in the classes