Ranganna Comhrá Gaeilge (Daoine fásta + Mic Léinn)

Irish Conversational Classes (Adults + Students)

Cuir áit in áirithe / Reserve a place

De bharr srianta COVID 19, bíonn ár gcuid ranganna á reáchtáil againn ar Zoom. Beidh ranganna ag tosú ar an gCéadaoin, 29 Meán Fómhair 2021 ag 7i.n. agus leanfaidh siad ar aghaidh ar feadh 8 seachtaine. Déan teagmháil le: eolas@mlg.ie chun spás a chur in áirithe


Due to the Covid 19 restrictions, our classes are now taking place on Zoom. Classes will commence on Wednesday, 29th September 2021 at 7p.m. and will continue on for 8 weeks. Contact eolas@mlg.ie to book a place in the classes