Ranganna Comhrá Gaeilge (Daoine fásta + Mic Léinn)

Irish Conversational Classes (Adults + Students)

Cuir áit in áirithe / Reserve a place

Tá ranganna Gaeilge ar fáil ar fud an cheantair agus ar líne. Féach an t-eolas thíos:

Irish classes are available all over the area and also online. See info below: