Ceardlanna Idirghníomhacha Gaeilge | Interactive Irish Workshops

Má bhíonn spéis agat na ceardlanna idirghníomhacha Gaeilge seo a chur ar siúl i mbunscoil do dhaltaí, tar i dteagmháil le Nollaig, nollaig@mlg.ie. | If you are interested in bringing the Irish interactive Workshops to your National School, contact Nollaig; nollaig@mlg.ie

Tabhair dó do sheoladh ríomhphoist agus tiocfaidh sé ar ais i dteagmháil leat le sonraí uile na ceardlainne | Provide your email address below and you will be contacted with all the relevant details

Seo thíos, roinnt de na seirbhísí eile gur féidir linn a sholáthar i do scoil féin | Below are some of the other services we can provide in your school

Ceardlanna Idirghníomhacha Gaeilge