Muineachán Le Gaeilge

Is grúpa pobal bunaithe é Muineachán le Gaeilge a dhíríonn ar fhorbairt phobal na Gaeilge i Muineachán.

Muineachán le Gaeilge is a community group which focuses on the development of the Irish
speaking community in Monaghan. 


Ár bhFís / Our Vision

Ag tacú le pobal na Gaeilge / Supporting the Irish speaking community

Eagraíonn Muineachán le Gaeilge imeachtaí sóisialta, imeachtaí teaghlaigh, ranganna Gaeilge, campaí óige agus go leor eile nach iad sa chontae. Anuas air sin, tugann Muineachán le Gaeilge tacaíocht do ghrúpaí pobail, clubanna, cumainn, scoileanna agus gnóthaí atá ag iarraidh imeachtaí a chur ar fáil / seirbhísí a sholáthar as Gaeilge sa chontae. Más spéis leat tuilleadh eolais a fháil amach fúinn, déan teagmháil linn ag eolas@mlg.ie

Muineachán le Gaeilge organises social activities, family events, Irish classes, youth camps and much more besides in the county. As well as that, Muineachán le Gaeilge supports community groups, clubs, associations, schools and businesses wishing to run Irish events / provide services through Irish. If you are interested in finding out more about us please contact us at eolas@mlg.ie


Is craobh de Chonradh na Gaeilge é Muineachán le Gaeilge a fhaigheann roinnt tacaíochta ó Fhoras na Gaeilge. 

Muineachán le Gaeilge is a branch of Conradh na Gaeilge, and it receives support from Foras na Gaeilge.

Gaeltacht na Fearnmhaí: an scéal nár insíodh

Mar chuid de Sheachtain na Gaeilge 2021 beidh muid ag eagrú plé faoi stair Ghaeilge dheisceart Mhuineacháin. As part of Seachtain na Gaeilge 2021 we will be organising a discussion on the Irish language history of South Monaghan.

Beidh an ócáid ar siúl ar crowdcast ar an 10 Márta ag a 7i.n. The event will take place on crowdcast on the 10th March at 7pm.

Is féidir clárú don ócáid ar an nasc seo thíos. You may register for the event on the link below:

https://www.crowdcast.io/e/gaeltachtach-na-fearnmha

Cluichí agus Ábhar Teagaisc Gaeilge

Beidh Muineachán le Gaeilge ag cur cluichí Gaeilge agus ábhar teagaisc Gaeilge ar fáil saor in aisce do thuismitheoirí fhad is atá na scoileanna dúnta de bharr an víris chorónaigh. Is féidir na cluichí a íoslódáil thíos anseo:

Muineachán le Gaeilge will be making Irish language games and teaching material available free of charge for parents while the schools are closed due to the coronavirus. You can download the games below:

Cluiche 1: Rachmas Teaghlaigh

Rachmas Teaghlaigh.pdf

Cluiche 2: Céard atá i gceist agam?

Cluiche 2 - Cad é atá i gceist agam.pptx


Cluiche 3: Cé mise?

Cluiche 3 - Cé Mise.pdf

Cluiche 4: Biongó as Gaeilge

Cártaí Biongó.pdf