Muineachán Le Gaeilge

Is grúpa pobal bunaithe é Muineachán le Gaeilge a dhíríonn ar fhorbairt phobal na Gaeilge i Muineachán.

Muineachán le Gaeilge is a community group which focuses on the development of the Irish speaking community in Monaghan. 


Ár bhFís / Our Vision

Ag tacú le pobal na Gaeilge / Supporting the Irish speaking community

Eagraíonn Muineachán le Gaeilge imeachtaí sóisialta, imeachtaí teaghlaigh, ranganna Gaeilge, campaí óige agus go leor eile nach iad sa chontae. Anuas air sin, tugann Muineachán le Gaeilge tacaíocht do ghrúpaí pobail, clubanna, cumainn, scoileanna agus gnóthaí atá ag iarraidh imeachtaí a chur ar fáil / seirbhísí a sholáthar as Gaeilge sa chontae. Más spéis leat tuilleadh eolais a fháil amach fúinn, déan teagmháil linn ag eolas@mlg.ie

Muineachán le Gaeilge organises social activities, family events, Irish classes, youth camps and much more besides in the county. As well as that, Muineachán le Gaeilge supports community groups, clubs, associations, schools and businesses wishing to run Irish events / provide services through Irish. If you are interested in finding out more about us please contact us at eolas@mlg.ie


Is craobh de Chonradh na Gaeilge é Muineachán le Gaeilge a fhaigheann roinnt tacaíochta ó Fhoras na Gaeilge. 

Muineachán le Gaeilge is a branch of Conradh na Gaeilge, and it receives support from Foras na Gaeilge.

Óg-Ógras 2022-2023!

Cuirfear tús lenár gclub óige arís ar an 10 Deireadh Fómhair 2022. Costas €20 atá i gceist don bhliain ar fad, mar sin is cinnte go bhfaighidh tuismitheoirí luach a gcuid airgid! Beidh spórt, ealaíon, turais agus go leor imeachtaí eile ar siúl i rith na bliana agus trí mheán na Gaeilge a reáchtálfar an club. Deis iontach do pháistí an Ghaeilge a fhoghlaim agus a chleachtadh tríd an spraoi.
Our club óige returns on Monday 10th October 2022. With a fee of €20 for the whole year, parents will definitely get value for their money! There will be sport, art, trips and plenty of other activities during the year with the whole club operating through the medium of Irish. Brilliant opportunity for kids to learn and practice their Irish through fun.

                

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.