Muineachán Le Gaeilge

Is grúpa pobal bunaithe é Muineachán le Gaeilge a dhíríonn ar fhorbairt phobal na Gaeilge i Muineachán.

Muineachán le Gaeilge is a community group which focuses on the development of the Irish speaking community in Monaghan. 


Ár bhFís / Our Vision

Ag tacú le pobal na Gaeilge / Supporting the Irish speaking community

Eagraíonn Muineachán le Gaeilge imeachtaí sóisialta, imeachtaí teaghlaigh, ranganna Gaeilge, campaí óige agus go leor eile nach iad sa chontae. Anuas air sin, tugann Muineachán le Gaeilge tacaíocht do ghrúpaí pobail, clubanna, cumainn, scoileanna agus gnóthaí atá ag iarraidh imeachtaí a chur ar fáil / seirbhísí a sholáthar as Gaeilge sa chontae. Más spéis leat tuilleadh eolais a fháil amach fúinn, déan teagmháil linn ag eolas@mlg.ie

Muineachán le Gaeilge organises social activities, family events, Irish classes, youth camps and much more besides in the county. As well as that, Muineachán le Gaeilge supports community groups, clubs, associations, schools and businesses wishing to run Irish events / provide services through Irish. If you are interested in finding out more about us please contact us at eolas@mlg.ie


Is craobh de Chonradh na Gaeilge é Muineachán le Gaeilge a fhaigheann roinnt tacaíochta ó Fhoras na Gaeilge. 

Muineachán le Gaeilge is a branch of Conradh na Gaeilge, and it receives support from Foras na Gaeilge.

Campa Samhraidh 2022!

Tar éis an ratha a bhí ar an champa samhaidh anuraidh, beidh an Campa Spraoi ar siúl arís i mbliana. Cuireadh tús leis an Champa Spraoi in 2018 chun blaiseadh den Ghaeltacht a thabhairt do pháistí bunscoile i Muineachán. Is iontach an rud é an fás atá tagtha ar an champa le 5 bliana anuas. Anuraidh, d'fhreastail 70 páiste ar an champa agus tá muid ag súil leis an líon céanna páistí i mbliana. Moltar go láidir duit clárú go luath chun d'áit a chur in áirithe agus a dheimhniú. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost nó trí na meáin shóisialta.

After the huge success of last year's camp, the Campa Spraoi will be back this year. Our first Campa Spraoi took place in 2018 to give primary school children in Monaghan a taste of the Gaeltacht experience. It is incredible to see how much the camp has grown over the last 5 years. Last year 70 children attended the camp and we are expecting similar high numbers again this year. It is recommended that you register early to book and secure your place. More information can be sought via email or by contacting us on social media.

                

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.