Muineachán Le Gaeilge

Is grúpa pobal bunaithe é Muineachán le Gaeilge a dhíríonn ar fhorbairt phobal na Gaeilge i Muineachán.

Muineachán le Gaeilge is a community group which focuses on the development of the Irish
speaking community in Monaghan. 


Ár bhFís / Our Vision

Ag tacú le pobal na Gaeilge / Supporting the Irish speaking community

Eagraíonn Muineachán le Gaeilge imeachtaí sóisialta, imeachtaí teaghlaigh, ranganna Gaeilge, campaí óige agus go leor eile nach iad sa chontae. Anuas air sin, tugann Muineachán le Gaeilge tacaíocht do ghrúpaí pobail, clubanna, cumainn, scoileanna agus gnóthaí atá ag iarraidh imeachtaí a chur ar fáil / seirbhísí a sholáthar as Gaeilge sa chontae. Más spéis leat tuilleadh eolais a fháil amach fúinn, déan teagmháil linn ag eolas@mlg.ie

Muineachán le Gaeilge organises social activities, family events, Irish classes, youth camps and much more besides in the county. As well as that, Muineachán le Gaeilge supports community groups, clubs, associations, schools and businesses wishing to run Irish events / provide services through Irish. If you are interested in finding out more about us please contact us at eolas@mlg.ie


Is craobh de Chonradh na Gaeilge é Muineachán le Gaeilge a fhaigheann roinnt tacaíochta ó Fhoras na Gaeilge. 

Muineachán le Gaeilge is a branch of Conradh na Gaeilge, and it receives support from Foras na Gaeilge.

Scoláireachtaí Gaeltachta '18

Muineachán Le Gaeilge are again providing scholarships for secondary level students from the North Monaghan area wishing to attend a Coláiste Bhríde, Gaeltacht course in Rann a’ Feirste, Co. Dhún na nGall. The scholarships will be awarded to second level students from parish areas in North Monaghan from where a St. Patrick’s Day collection was collected.


Tá Muineachán Le Gaeilge ag soláthar scoláireachtaí Gaeltachta le haghaidh Choláiste Bhríde, Rann a’ Feirste, Co. Dhún na nGall. Tá na scoláireachtaí seo ar fáil do dhaltaí meánscoile ó thuaisceart Mhuineacháin. Bailíodh airgead Lá ‘le Pádraig i gceantair éagsúla. Bronnfar scolaireachtaí do dhaltaí ó na ceantair éagsúla sin.


Contact Us
 
 

Ranganna & Comhrá Gaeilge

Cuir d'áit in áirithe ar an ngrúpa seo - Reserve your place on this group

Club Comhrá

Pilates as Gaeilge 

Más mian leat tuilleadh eolais ar an rang,nó más fearr leat d'áit a chur in áirithe, déan teagmháil linn thíos

For more information, or to reserve a place on the Pilates course, contact us below

Tráth na gCeist

 

An Ghaeltacht Anseo - Here

Campa Gaeilge Mhuineacháin

Ceardlanna Idirghníomhacha Gaeilge | Irish Interactive Workshops