Muineachán Le Gaeilge

Is grúpa pobal bunaithe é Muineachán le Gaeilge a dhíríonn ar fhorbairt phobal na Gaeilge i Muineachán.

Muineachán le Gaeilge is a community group which focuses on the development of the Irish
speaking community in Monaghan. 


Ár bhFís / Our Vision

Ag tacú le pobal na Gaeilge / Supporting the Irish speaking community

Eagraíonn Muineachán le Gaeilge imeachtaí sóisialta, imeachtaí teaghlaigh, ranganna Gaeilge, campaí óige agus go leor eile nach iad sa chontae. Anuas air sin, tugann Muineachán le Gaeilge tacaíocht do ghrúpaí pobail, clubanna, cumainn, scoileanna agus gnóthaí atá ag iarraidh imeachtaí a chur ar fáil / seirbhísí a sholáthar as Gaeilge sa chontae. Más spéis leat tuilleadh eolais a fháil amach fúinn, déan teagmháil linn ag eolas@mlg.ie

Muineachán le Gaeilge organises social activities, family events, Irish classes, youth camps and much more besides in the county. As well as that, Muineachán le Gaeilge supports community groups, clubs, associations, schools and businesses wishing to run Irish events / provide services through Irish. If you are interested in finding out more about us please contact us at eolas@mlg.ie


Is craobh de Chonradh na Gaeilge é Muineachán le Gaeilge a fhaigheann roinnt tacaíochta ó Fhoras na Gaeilge. 

Muineachán le Gaeilge is a branch of Conradh na Gaeilge, and it receives support from Foras na Gaeilge.

Scoláireachtaí Gaeltachta 2020

Cuireann Muineachán le Gaeilge 10 scoláireachtaí ar fáil achan bhliain ar fiú €250 do dhéagóirí ar mhian leo freastal ar Choláiste Bhríde, Rann na Feirste. Is é an 28 Feabhra 2020 an spriocdháta le haghaidh iarratas i mbliana. Is féidir an fhoirm iontrála a íoslódáil thíos anseo.

Muineachán le Gaeilge offers 10 scholarships valued at €250 every year to teenagers looking to attend Coláiste Bhríde, Rann na Feirste. Closing date for applications this year is the 28th February 2020. The application form can be downloaded below.

Foirm Scoláireachtaí Gaeltachta 2020

2020 Gaeltacht Scholarships Form

Scoláireachtaí Gaeltachta MLG 2020 - Foirm Iontrála.pdf